Hem /juridiska meddelanden

juridiska meddelanden

När du använder Uniiti-webbplatsen innebär det att du bekräftar att du har läst dessa juridiska meddelanden och att du samtycker till att efterleva dem.

Webbplatsversion

Publication Director: Johann Le Doze

Uniiti-webbplatsen publiceras av företaget Uniiti SAS

Uniiti, société par actions simplifiée (förenklat aktiebolag), med aktiekapital på 15 000 €

66 Rue René Boulanger, 75010 Paris, Frankrike – +33 (0)1 85 08 37 29

Immateriella rättigheter

Allt innehåll, t.ex. text, grafik, logotyper, bilder, fotografier och videor, som finns på denna webbplats är, om inget annat anges, Uniitis egendom.

Användning av uppgifter

Företaget samlar in olika uppgifter (kontaktnamn, restaurangnamn, e-postadress, telefonnummer osv.) när du fyller i ett formulär på vår webbplats. Dessa uppgifter är nödvändiga för att vårt företag ska kunna behandla din begäran.


De registreras i vårt kundregister och kan ge upphov till utövandet av rätten till åtkomst och rättelse genom att kontakta vår kundavdelning på +33 (0)1 85 08 37 29. Dessa uppgifter skickas inte till externa organisationer.

Cookies

En eller flera cookies kan lagras på hårddisken i användares datorer när de besöker webbplatsen. Dessa cookies är avsedda att underlätta anslutningen till webbplatsen, hantera konton eller spara användarens inställningar. Dessa cookies ger oss dessutom möjlighet att få bättre kunskaper om vad du är intresserad av på vår webbplats och föreslå relevant innehåll med hjälp av vår reklampartner Adroll. Cookies samlar inte in personuppgifter som besökarens namn, e-postadress, fysiska adress eller telefonnummer. Ingen korrelation görs mellan dessa cookies och personuppgifter som Uniiti kan ha.

Ansvarsskyldighet

Den information som tillhandahålls på Uniiti-webbplatsen är endast avsedd för informationsändamål.</br> Noggrannheten, fullständigheten och den aktuella beskaffenheten i den information som tillhandahålls på Uniiti kan inte garanteras.</br></br> Du är ensamt ansvarig för användning av Uniiti-webbplatsen och dess innehåll.</br> Uniiti-webbplatsen åtar sig inget ansvar för användning av webbplatsen eller dess innehåll som inte efterlever gällande lagar.</br></br> Denna webbplats omfattar information som tillhandahålls av externa företag eller hyperlänkar till andra webbplatser som inte hanteras av Uniiti.</br></br> Förekomsten av en länk från Uniiti till en annan webbplats innebär inte att den webbplatsen eller dess innehåll har validerats.</br></br> Som allmän regel gäller att författaren har allt ansvar för alla publicerade meddelanden.

Hosting

Företaget OVH